Conflictes bancaris i de consum: Mediació obligatòria a Catalunya abans de la demanda judicial

Conflictes bancaris i de consum: Mediació obligatòria a Catalunya abans de la demanda judicial
26/03/2015 CoworkingXammar

Per primera vegada, la mediació s’imposa per llei en l’àmbit bancari.

Una modificació del Codi de Consum de Catalunya que entra en vigos l’1 d’abril de 2015, en virtut de la qual “les parts en conflicte, abans d’interposar qualsevol reclamació administrativa o demanada judicial, han d’acudir a la mediació”.

conflictos bancarios

En efecte, el Codi de Consum de Catalunya preveu la mediació entre el deutor i el creditor hipotecari abans d’acudir al litigi judicial. Així, la nova Llei 20/2014 de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya, es dicta per la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

Seguint les orientacions marcades per diversos projectes comunitaris, com la Directiva 2014/17/UE, introdueix els sistmes extrajudicials de resolució de conflictes de consum en matèria de crèdit o préstec hipotecari i estableix (en el ser article 132.4.3) que “les parts en conflicte, abans d’interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, han d’acudir a la mediació o poden sotmetre’s a l’arbitratge.

Una vegada trasncorregut el termini de tres mesoos des de la notificació de l’acord d’inici de la mediació sense haver aconseguit un acord satisfactori, qualsevol de les parts pot acudir a la reclamació administrativa o a la demanda judicial”.

 

Article d’Eduard Bellera 

LLAMA AHORA